Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 22. marca 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0019

KAMEA design, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0020

Ing.Ľubomír Čupka TATRAPET, export-import,chovateľské potreby

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0021

IDONA, spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0022

NosKin s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0027

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0028

CORA GEO, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0029

JSL KOVO, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0031

Beeli s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0032

BugesWeb, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0033

VJ control, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0034

P.E.Plastic s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0037

HTMAS s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0038

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0039

KARLOFF, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0040

KLIMATECH s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0041

TC CONTACT, spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0042

SmartIntegra group, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0046

PYROKOMPLEX, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0047

Anima Group, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0048

RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0049

A–Z Gastro s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0053

BERHET s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0056

JANELE spol. s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0057

IO, s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0023

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0024

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0025

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0035

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0036

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0043

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0044

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0045

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0050

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0052

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0055

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.