Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 22. marca 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0060

OFIR - JULIO TABI, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0064

R-DAS, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0066

KUMA GSD s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0071

SEBA.SK, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0075

Martinus, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0077

Origos Group, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0079

Adria Gold Slovakia, spol.s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0082

MK-Auto.SK s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0085

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0089

DO DOMČEKA - FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE s.r.o.

 

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0061

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0062

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0063

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0065

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0067

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0068

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0069

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0070

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0072

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0073

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0074

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0076

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0078

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0080

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0081

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0083

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0084

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0086

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0087

 

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0088

 

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0090

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.