Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 18. apríla 2023 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

 

VEREDA trade, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0083

TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0084

GrownApps, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0086

3 MIKO, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0088

AccPro Slovakia s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0092

Dušan Beláň BESAI

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0093

TrueOne s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0094

Trust System s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0095

MSMEDICAL s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0096

TEN SLOVAKIA s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0097

wellness technik, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0098

D A N T A S , k.s.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0099

WELL management s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0100

BeDos s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0102

GROLOS, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0103

CDL, spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0105

EUROSAM, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0108

One Pharma, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0111

Zvolenská mliekareň s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0113

PIXEL PLUS SK s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0114

RISO - R, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0118

MEDÁREŇ, s.r.o

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0121

ProWise, a. s.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0122

IP trade s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0123

UNIMAX VG s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0124

Organica s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0125

H.R.OMADA spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0128

PETER FRANKO, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0131

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0085

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0087

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0089

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0090

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0091

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0104

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0106

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0107

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0110

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0115

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0117

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0119

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0120

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0127

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0129

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0130

 

 

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.