Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 25. apríla 2023 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0126

STAVMARKET SLOVSTEIN s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0132

BK ŽILINA s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0134

VALMA s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0139

Natureal, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0140

MAD SR, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0141

JUMA Trenčín s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0145

FAREN SLOVAKIA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0146

Forest progress, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0148

Sea Sky Logistics s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0150

SERIO s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0151

Goods For You s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0153

K + K INDUSTRY, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0155

Kamil Krupec - výroba nábytku

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0156

WARAGOD s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0161

CANGURU s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0162

MABATA s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0166

Eiben s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0171

BDN, spol. s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0172

Ing. Marcela Stanková-SAMOSTATNE HOSPOD.ROĽNIK

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0174

PREDOS-BB s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0177

Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0180

BVK-PRO, s.r.o.

 

 

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0133

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0006

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0136

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0137

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0142

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0143

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0144

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0152

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0154

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0157

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0158

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0055

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0160

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0163

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0164

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0037

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0167

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0168

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0173

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0175

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0178

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0179

 

 

 

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.