Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 16. februára 2023 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

 

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0003

 

 

Sféra Slovakia s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0005

 

 

millhill s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0007

 

 

Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0010

 

 

Invelity s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0011

 

 

SIMAP GROUP, a.s.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0012

 

 

Aqualive Technology, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0013

 

 

Tatra Clima, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0014

 

Ark - SHELTER invest, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0015

 

RWY31 Ventures s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0018

 

APONI HOLOGRAPHICS s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0020

 

Germ s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0023

 

ENVIGEO, a.s.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0029

 

GLASSPORT, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0030

 

VISTAMET, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0033

 

KONZERV s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0034

 

Aloris Vital, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0036

 

PREKAB, s.r.o.

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

 

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0001

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0002

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0006

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0008

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0009

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0019

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0021

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0024

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0025

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0026

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0027

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0028

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0031

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0037

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0038

V_26-PA_NP-REG_2023_0001_PO-0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.