VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zabezpečiť pre ich zamestnancov účasť na domácich a/alebo zahraničných kurzoch/tréningoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných kurzoch/tréningoch pre ich zamestnancov, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, zasadla dňa 08.04.2022 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 a 2.6 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

02        Spanner SK, k.s.

03        Veterinárky srdcom, s.r.o.

04        VRKOČE, s. r. o.

08        SKARTEK s.r.o.

09        BODYLOGY, s. r. o.

27        ES ŠPORT s. r. o.

28        PB bau, s.r.o.

29        Katarína Némethová - Pedikúra PEDYKA

41        Alena Domániková

42        GASPROJEKT, spol. s r.o.

43        Bc. Petra Tímárová PegyRehab

 

Neúspešní žiadatelia:

06        NASA SLOVAKIA, s.r.o.

10        Kraftstrom Partners s.r.o.

12        Cread Digital, s.r.o.

13        Kraftstrom Partners s.r.o.

14        APOTHECARY s.r.o.

15        AQUA - SHOPPING s.r.o.

16        Richard Šramka

17        Peritech, s.r.o.

18        Peritech, s.r.o.

19        JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné

22        SKARTEK s.r.o.

23        Štefan Dobó s.r.o.

24        Ján Majančik - REMATRANS

25        Karma coffee s.r.o.

30        ES ŠPORT s. r. o.

31        Eva Jankolová

36        Samuel Dobša

37        Airvolute s.r.o.

38        BBS Automation Lipany s.r.o.

44        MUDr. Róbert Opálka, stomatológia

45        Ing. František Bekeš

46        MUDr. Róbert Opálka, stomatológia

47        Mgr. Tibor Lipiansky

 

Všetkým vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 2 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.