VÝZVA: Coworking Akceleračného programu

Budúci podnikatelia, využite vo vašom krajskom meste bezplatný coworking Národného podnikateľského centra. AK chcete naštartovať svoje podnikanie, toto je pre vás to správne MIESTO.

ČO ZÍSKATE?

  • openspace na 4 mesiace
  • vlastný pracovný stôl
  • wifi pripojenie a prístup k tlačiarni
  • zariadenú kuchynku
  • možnosť zúčastňovať sa na podujatiach
  • zasadačku na rokovanie typu „one to one“

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch – Coworking Akceleračného programu je otvorená do 15.04.2023.

Prihláste sa a pracujte na svojom podnikateľskom nápade, či už ako jednotlivec alebo ako tím!

SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť.

Registrujte sa cez Žiadosť, viď nižšie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 

Trnavský kraj: ap.tt@npc.sk

Nitriansky kraj: ap.nr@npc.sk

Trenčiansky kraj: ap.tn@npc.sk

Banskobystrický kraj: ap.bb@npc.sk

Žilinský kraj: ap.za@npc.sk

Prešovský kraj: ap.po@npc.sk

Košický kraj: ap.ke@npc.sk

 

Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia nájdete v plnom znení výzvy.

Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v implementačnom manuáli TU.

 

Podmienky – Nepodnikatelia:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

 

 

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Služba Coworking AP sa realizuje v rámci komponentu 1e) Aktivít na podporu podnikania v úplnom znení v rámci podaktivity 1.4. Akceleračného programu Národného projektu v regiónoch. Kód projektu  ITMS 2014+: 313031I870