Výzva na prihlásenie do EU ECO-TANDEM Biz Programu

Projekt EU ECO-TANDEM otvoril výzvu na prihlasovanie do Biz Programu, ktorá ponúka zaujímavú príležitosť pre malé a stredné podniky (MSP) a startupy z oblasti cestovného ruchu.

 

Na základe výzvy budú z prihlásených uchádzačov vybratí účastníci Programu, ktorí budú mať možnosť:

  • vytvoriť dvojicu (TANDEM)
  • v rámci TANDEMU pracovať na vyriešení niektorej z TOP 5 EKO-UDRŽATEĽNÝCH VÝZIEV v odvetví cestovného ruchu, pričom startup/inovátor podporí MSP z oblasti  cestovného ruchu pri prechode na ekologickejší a udržateľnejší prístup
  • rozšíriť svoju sieť kontaktov
  • získať financovanie do výšky 13 000€ (v závere Biz Programu bude vybratých 31 TANDEMOV, ktoré budú finančne podporené grantom)

Výzva je otvorená do 15.5.2022 do 17:00 (SELČ) a je určená pre 2 typy spoločností:

  1. Európske tradičné MSP z oblasti cestovného ruchu (podľa kategórie NACE), európske mikropodniky z oblasti cestovného ruchu (podľa kategórie NACE) a európske inovatívne MSP z oblasti cestovného ruchu musia spadať do niektorej z nasledujúcich kategórií a musia byť v súlade s odporúčaním Európskej komisie 2003/361/ES1 a používateľskou príručkou pre definíciu MSP.:
  • Hotelové a podobné ubytovanie (NACE kód 55.10)
  • Turistické a iné  krátkodobé ubytovanie (NACE kód 55.20)
  • Autokempingy táboriská a miesta pre karavány (NACE kód 55.30)
  • Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti (NACE kód 79.)
  1. Startupy z oblasti cestovného ruchu, ako aj z iných oblastí (Startupom označujeme nezávislú organizáciu, ktorá má menej ako päť rokov a je zameraná na vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie škálovateľného, inovatívneho, technológiou podporujúceho produktu s vysokým a rýchlym rastom.)

Prihláška a všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa výzvy a prihlásenia do programu sú zverejnené na stránke projektu https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme.