Zapojte sa do súťaže Európska cena za podporu podnikania 2024!

Hľadáme firmy a projekty zamerané na podporu podnikania, ktoré zabojujú o cenu v súťaži European Enterprise Promotion Awards (EEPA) 2024.  

Ocenenie EEPA organizuje Európska komisia a prináša príležitosť získať národné i medzinárodné uznanie v šiestich kategóriách. Odborníci udelia aj Veľkú cenu poroty iniciatíve, ktorú budú považovať za najinšpiratívnejšiu.

Ak patríte medzi tých, čo podporujú podnikateľského ducha, digitálnu a udržateľnú transformáciu či zlepšujú podnikateľské prostredie zapojte sa! Prvým krokom je podať prihlášku do národného kola, v ktorom odborná komisia vyberie dvoch víťazov zo Slovenska v rozdielnych kategóriách. ,,Víťazi následne postúpia do celoeurópskeho kola a zúčastnia sa medzinárodného galavečera, kde porota vyberie víťazov v rámci EÚ,“ hovorí  Katarína Sidorová, manažérka podpory medzinárodnej spolupráce MSP v SBA.

Kto sa môže zapojiť

Zapojiť sa môžu malé a stredné podniky, podnikateľské asociácie a združenia, verejné inštitúcie a orgány, inovačné a výskumné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a neziskové organizácie či občianske združenia.

V minulom ročníku zastupovala Slovensko Viktória Jakubovičová zo vzdelávacej organizácie OpenLab. ,,EEPA a účasť na slávnostnom podujatí mi rozšírila obzory v oblasti fungovania vzdelávacích organizácii na globálnej úrovni, čo nám pomohlo pri plánovaní stratégie v rámci rozvoja našej organizácie,“ spomína Jakubovičová.

Odovzdanie cien v zahraničí

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 18 - 20.11. 2024 v Budapešti. Podať prihlášku do národného kola je možné do 23.6. 2024, v prípade celoeurópskeho kola do 1.8. 2024. ,,Je to skvelá  príležitosť na získanie nových kontaktov, absolvovanie workshopov či prednášok od prestížnych ekonómov. Cestovné a ubytovacie náklady budú národným víťazom preplatené,“ dodáva Sidorová.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  1. podpora podnikateľského ducha;
  2. investovanie do podnikateľských zručností;
  3. podpora digitálnej transformácie;
  4. zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora internacionalizácie podnikania;
  5. podpora udržateľnej transformácie;
  6. zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.

Viac informácií o kategóriách, ako aj príklady, kto sa môže zapojiť.

Pozrite si, ako to vyzeralo na minulom ročníku a inšpiráciou vám môžu byť aj víťazi z roku 2023. Kontaktná osoba pre záujemcov je Katarína Sidorová -  sidorova@sbagency.sk alebo + 421 948 495 159.


Dokumenty na stiahnutie

Prihlasovací formulár

Informácie o kategóriach

 

 

DISKUSIA