Čo pre Vás pripravujeme najbližšie

V rámci EIT FOOD ani v lete nezaháľame. Práve teraz pre Vás pripravujeme Workshop zameraný na Inovácie v agropotravinárstve a zároveň tak ako každý rok aj tento rok pre Vás v rámci programu EIT FOOD pripravujeme podujatie Challenge Labs, ktoré sa zameria na inteligentné riešenia a efektivitu umiestňovania lokálnych potravín v prostredí maloobchodu a HoReCa. Všetci prihlásení účastníci, ktorí sa tohto podujatia zúčastnia budú mať možnosť riešiť priamo v praxi výzvy ako sú:

A) Efektivita obchodu/obchodných zástupcov lokálneho producenta potravín.

B) Efektivita logistického reťazca lokálneho producenta (nástroje zlepšenia cez digitálne nástroje).

C) Inteligetné chladničky a ich efektívne využitie pre lokálne produkty v maloobchode

a HoReCa segmente.

D) Efektivita druhotného vystavovania lokálnych produktov v maloobchodných reťazcoch.

E) Neuromarketingové nástroje správneho umiestňovania lokálnych potravín v maloobchode a HoReCa segmente.

Obe podujatia sú zamerané na podporu inovácií v agropotravinárstve ako aj na podporu lokálnych potravín. Keďže je cieľom EIT FOOD programu podpora rozvoja agropotravinárstva na lokálnej úrovni, zároveň sú aj podpory smerované na startupy, MSP ako aj mladých perspektívnych podnikateľov, či študentov zaujímajúcich sa o túto oblasť podnikania. Čomu nasvedčujú aj uplynulé ročníky, v rámci ktorých dostali šancu či už jednotlivci, ale aj tímy mladých ľudí prinášajúcich inovatívne myšlienky ponúkajúce nový a neopozeraný pohľad na potravinárstvo. A presne taká istá šanca sa ponúka ďalším ľuďom pohrávajúcim sa s nápadmi zameranými na dizajn a inteligentné riešenia umiestňovania lokálnych potravín v prostredí maloobchodu a HoReCa. Zároveň sa ešte predtým môžu všetci záujemcovia bližšie oboznámiť s inovatívnymi trendami v agropotravinárstve na workshope, ktorý mu bude predchádzať. Preto ak máte záujem o tieto podujatia, nezabudnite sledovať naše informačné a komunikačné kanály, v rámci ktorých sa dozviete bližšie podrobnosti, ako aj plánované termíny daných podujatí.  

https://www.sbagency.sk/co-je-to-eit#.YVrw931npaQ

https://eit.uniag.sk/