S.r.o. a sídlo spoločnosti v byte

Otázka

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na záležitosť ohľadne založenia si s.r.o. a nahlásenia sídla spoločnosti v byte. Pokiaľ nepotrebujem kancelárske priestory ale potrebujem určiť do ORSR sídlo firmy a určím byt ale nechcem si uplatňovať nájomné/energie ako náklady firmy: musím niečo nahlasovať na družstvo alebo bytový podnik? Ide mi hlavne o to, či sa mi potom nezvýšia náklady na byt - energie a podobne, pretože bytové priestory majú určite ceny a nebytové priestory zase iné. Je nutné meniť bytový priestor na nebytový iba kvôli sídlu spoločnosti?

Odpoveď

Dobrý deň, pokiaľ je nehnuteľnosť (byt) vo vašom vlastníctve na to, aby ste mohli na danú adresu nahlásiť sídlo spoločnosti, vám postačí predložiť výpis z katastra nehnuteľností. Pokiaľ by daná nehnuteľnosť bola vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby potrebujete súhlas vlastníka. Pokiaľ si nebudete uplatňovať žiadne náklady spojené s užívaním danej nehnuteľnosti ako daňové výdavky nie je potrebné meniť účel používania nehnuteľnosti na nebytový priestor.

Podobné články

DISKUSIA