Digitalizácia a gamifikácia procesov vo formálnom vzdelávaní budúcich podnikateľov. Testovanie Platformy.

Rozdiely medzi generáciami sú markantné a s tým súvisia aj procesy vzdelávania. Vzdelávacie materiály, ktoré používali generácia X (1965 – 1980) a generácia mileniálov (1981 – 1996) generáciu Z (1997 – 2012), už nezaujmú. Mladí ľudia nemajú záujem študovať dlhé, pre nich nezáživné texty, treba ich zaujať niečím rýchlym a pútavým. Podnikateľské vzdelávanie kladie preto v súčasnosti dôraz aj na tvorivosť, odolnosť, prispôsobivosť, schopnosť ísť do rizika a kritické myslenie.

Túto realitu sa snaží riešiť nová vzdelávacia Platforma, vyvinutá v rámci projektu Game of Business, program Erasmus +, ktorú sme mali možnosť testovať počas 6-tich dní v bulharskej Sofii. Spolu s nami prijali naše pozvanie (testovali) aj dámy z Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a z Fakulty managementu UK, ktoré budú môcť využívať tuto inovatívnu metódu, či už v rámci lektorovania dospelých, vrátane MSP alebo študentov, ktorí si zvolia za svoj študijný predmet - Podnikanie.

 

  

 

Platforma Game of Business je aktuálne prispôsobená najmä na používanie na strednom a vysokoškolskom stupni štúdia, prípadne individuálne za podmienky priradenia skúseného mentora. Obsahuje 8 vzdelávacích modulov, v rámci ktorých užívatelia plnením jednotlivých úloh nie len nadobudnú vedomosti a kompetencie podľa európskeho rámca ENTRECOM, ale aj vypracujú podnikateľský plán, ktorý im pomôže pripraviť sa a postaviť svoje podnikanie. Veľmi užitočnými sú finančné nástroje, ktoré Platforma ponúka a automatizuje tak prípravu finančného plánu. V rámci Platformy tiež nájdete slovník pojmov a možnosť komunikácie s mentorom či profesorom, ktorý je potrebný pri kontrole plnenia úloh a poskytnutí spätnej väzby.

 

Platformu čaká ešte viacero vylepšení. Po zapracovaní spätnej väzby a brainstormingu partnerov Platforma vylepší najmä svoju vizuálnu stránku, odstráni niektoré technické limity a obohatí sa o ďalšie prvky gamifikácie.

 

Platforma je bezplatne dostupná na stránke www.gameofbusiness.eu. Ďakujeme autorom Edie Marinov a Elena Spasová, z New Bulgarian University, ktorí sú autori naozaj prepracovaného vzdelávacieho obsahu vychádzajúceho z kompetenčného rámca ENTRECOMP, a vedúcemu partnerovi Interactive Bulgaria Foundation, za skvelú prácu a za príležitosť byť súčasťou tohto profesionálneho tímu. 

 

Rozvoj Platformy naďalej pokračuje, ako aj jej preklad do viacerých európskych jazykov, medzi ktorými je aj slovenčina.