Predtým, než začnete

7 článkov
  • Máte dobrý podnikateľský plán pre váš startup, ale nemáte preň dostatok začiatočného kapitálu? Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodnej spoločnosti vám bude vedieť uľahčiť váš začiatok a vyriešiť tento problém.

  • O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami, už menej.

  • Pokiaľ ste si urobili prieskum trhu, zistili aké šance na realizáciu vášho podnikateľského nápadu sú, aké silné a slabé stránky máte, aké príležitosti a ohrozenia sa vám ponúkajú a striehnu na vás, je potrebné si zostaviť podnikateľský zámer a vymyslieť, kde získať finančné prostriedky, ktorých odhad a potrebu nám ukáže podnikateľský zámer.

  • Charkteristika jednotlivých druhov podnikania. Ich výhody, nevýhody.

  • Základná definícia podnikania, legislatívny rámec, porovnanie podnikania so zamestnaním, obmedzenia.

  • Rozdiely medzi byť zamestnaný a byť podnikateľ z praktického hľadiska.

  • Prehľad základných údajov o jednotlivých formách podnikania na Slovensku.