Európsky týždeň malého a stredného podnikania

 

Európsky týždeň malého a stredného podnikania (MSP) - SME Week sa tento rok začína od 20. do 27. novembra.

Počas tohto týždňa sa bude po prvý krát v Bratislave konať aj výročné Zhromaždenie malých a stredných podnikov (SME Assembly).  Európsky týždeň MSP resp. iniciatíva SME week je kampaň, ktorú koordinuje Európska komisia s hlavným zámerom - propagovať podnikanie v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu.

Slovak Business Agency v rámci iniciatívy SME Week pripravila pre malých a stredných podnikateľov nielen zvýhodnené mikropôžičky (do sumy 50 000 eur), ale aj viaceré podujatia na podnikateľskú tématiku.

Cieľom kampane je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň však existujúcim podnikateľom prejaviť uznanie. Podujatia, ktoré organizujú podnikateľské organizácie, poskytovatelia podpory pre podnikateľov a celoštátne, regionálne a miestne orgány spoločnostiam umožnia, aby si navzájom vymieňali skúsenosti a ďalej sa rozvíjali.

Účastníkom európskeho týždňa MSP sa môžu stať aktívni a začínajúci podnikatelia, mladí ľudia, podnikateľské organizácie, poskytovatelia podpory pre podnikateľov, verejné orgány, vzdelávacie inštitúcie, verejnosť. Kampaň sa koná v 37 štátoch, vrátane Slovenska na rôznych úrovniach, čo najbližšie k aktívnym a začínajúcim podnikateľom.

Na Slovensku Európsky týždeň MSP koordinuje Slovak Business Agency, ktorá je zároveň aj členom Enterprise Europe Network (EEN) - najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu. EEN spája 4 kontinenty, 50 krajín a vyše 600 organizácií.

 

Viac informácií o Európskom týždni MSP a predchádzajúcich ročníkoch nájdete na European SME Week.

 

Súvisiace odkazy:

SME Assembly 2016: European Enterprise Promotion Awards ceremony

Konferencia malých a stredných podnikov

V Luxembursku sa odovzdávala Európska cena za podporu podnikania

Slovenské projekty postupujúce do súťaže EEPA 2016

Slovenský reprezentant na SME Assembly v Luxembursku je známy