FabLab

FabLab = najmodernejšie technológie pre inovatívne nápady

 

FabLab je priestor, kde môžete zhmotniť svoje myšlienky a nápady, napríklad prostredníctvom 3D tlačiarne.

Ak by sme hľadali slová, ktoré sa nám spájajú s prepájaním vedy s praxou, tak od začiatku novembra tohto roka by sme k nim určite priradili aj prvý slovenský FabLab. Fabrication Laboratory alebo v slovenskom preklade priemyselné laboratórium sa stalo skutočnosťou vďaka vzájomnej spolupráci inštitúcií zapojených do realizácie tejto myšlienky a úsilia vybudovať aj v našich podmienkach inovatívny priestor s najnovšími technológiami.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave 4. novembra 2014 slávnostne otvorili prvé priemyselné laboratórium na Slovensku. Takzvaný FabLab (fabrication laboratory) je už dobre známym pojmom nielen v európskych štátoch či Amerike, ale dokonca i na africkom kontinente.

Základnou myšlienkou FabLab-ov je ponúknuť študentom, vedcom, umelcom, ale i širokej verejnosti priestor, v ktorom môžu realizovať svoje nové myšlienky a nápady a využívať pritom tie najmodernejšie technológie.

Za slovenským FabLabom je projekt pre podporu malých a stredných podnikateľov

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Slovak Business Agency (SBA) je riešiteľom národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa. (NPC). Tento projekt významne podporil vybudovanie FabLab v Bratislave. „Ide o prvý medzirezortný projekt, ktorý realizujeme a našou snahou je v tomto prípade poskytnutie podpory malým a stredným podnikateľom v ich inovatívnom podnikaní,“ konkretizuje Ján TURŇA, generálny riaditeľ CVTI SR. Ako doplnil, medzirezortnou spoluprácou sa tu rozumie spolupráca medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR.

K partnerom FabLab-u patria okrem CVTI SR aj Francúzsky inštitút na Slovensku, Hlavné mesto SR Bratislava a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských inštitúcií, predstavitelia univerzít, študenti, podnikatelia a široká verejnosť. Ocenená bola najmä iniciatíva vytvoriť aj v našom prostredí takýto kreatívny priestor a prispieť tak k rozvíjaniu nových myšlienok a najmä ich realizácii.

V ponuke sú tie najzaujímavejšie „technologické hračky“     

Základ FabLabu tvoria moderné digitálne technológie, s ktorými sa radi „pohrajú“ tak dizajnéri, ako aj vedci či inovatívni podnikatelia. „Aktuálne máme v našom Fablab-e k dispozícii napríklad 3D tlačiarne, vyrezávací ploter či laserový vyzerávač. Postupne plánujeme ďalšie technologické prírastky,“ hovorí Jozef VAŠKO z Centra vedecko-technických informácií SR. Ako ďalej doplnil, už po pár týždňovom pôsobení FabLabu sa objavujú prvé pozitívne ohlasy a evidované sú desiatky záujemcov, ktorí sa chcú podieľať na tejto myšlienke. Spoluprácu ponúkli napríklad grafici, študentka Vysokej školy výtvarných umení či študenti z fakúlt STU.

„ Pôsobím ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave dizajnu FA STU ...., môžem zabezpečiť šírenie informácie medzi študentmi dizajnu na našej škole, prípadne organizačne zabezpečiť akékoľvek projekty v spolupráci s fakultou.“
 
„Študujem VŠVU šperk. V škole som si vyskúšala 3D tlačiareň, CNC frézu aj laser cutter. Moja pomoc môže spočívať v dizajne vecí a v nápadoch ...“   

„Viem poskytnúť prednášky o umelej inteligencii a komputačnej lingvistike.“

„Môžem spolupracovať pri vytváraní dizajnových produktov. Môžem ponúknuť odliatky z cementového kompozitu...“

„Môžem ponúknuť prednášky o 3D modelovaní, skenovaní reálnych objektov ...“

Dostupné technologické zariadenia sú tu pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s ich fungovaním a využitím. Často tu zavítajú v priebehu dňa najmä študenti, ktorí  si chcú či už zo zvedavosti, alebo aj konkrétneho záujmu vyskúšať prácu s technológiami.

Aktuálne môžete FabLab navštíviť počas pondelka, stredy a piatku. V pondelok dokonca až do 20. hodiny.

Prvé konkrétne výsledky  

Cieľom FabLabu je zhmotňovať myšlienky. Výsledkom takéhoto zhmotnenia je napríklad mobilná vôdzka PIDI, vytvorená prostredníctvom 3D tlačiarne. Milovníci psov si ju budú môcť možno čoskoro nájsť aj v predaji.

Zaujímavým je tiež malý robot pre vzdelávacie účely, ktorý vznikol na základe spolupráce s Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU. Robot vznikol na laserovej vyrezávačke a budú do neho namontované servomotory a riadiaca elektronika.

Do konca roka sa získavajú námety

Každá ochota k spolupráci, inšpirácia, námet na zlepšenie sú vo FabLabe v súčasnosti veľmi vítané. Do konca roka 2014 sa totiž budú takéto návrhy zbierať a na základe odoziev sa pripraví program a školenia pre budúci rok.

Bližšie informácie o FabLabe sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.fablab.sk.

Podobné články