Technologické hračky

Moderná 3-D tlačiareň, rezačka s laserom či iné najmodernejšie technologické stroje a prístroje sa stanú dostupnejšími. Vďaka novému projektu sa s nimi oboznámi nielen verejnosť, ale poslúžia aj tým, ktorí majú podnikateľské zámery.

Predstavte si miesto, kde môžete tvoriť či skúšať a popritom využívate tie najnovšie zariadenia a prístroje. Vo svete je takýto priestor dobre známy ako výrobné laboratórium, tzv. FabLab (fabrication laboratory). Jedno takéto výrobné laboratórium bude mať aj Bratislava. FabLab v širšom centre mesta sa stane akýmsi kontaktným miestom. Široká verejnosť, vedci, študenti, či podnikatelia sa tu oboznámia s novými progresívnymi technológiami a ich využívaním.

To, čo bude FabLab prezentovať ako príležitosť, reaálne ponúkne CreativePoint. Pôjde o ďalšie miesto, ktoré budú môcť využívať najmä podnikatelia. Pomocou 3-D tlačiarní, 3-skenerov, laserových rezačiek či drobných CNC strojov si tu môžu zhotoviťž a otestovať vlastné funkčné prototypy alebo dizajnovať vlastné produkty. Vybudovanie týchto stánkov inovácií je súčasťou národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa. Realizovať ho začalo v máji tohto roku Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s partnerskou organizáciou Slovak Business Agency (SBA). Cieľom projektu je zintenzívniť spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšiť inovačnú aktivitu technologicky orientovaných malých a stredných firiem. Veď podľa slov Marka Twaina Človek s novým nápadom je považovaný za blázna, až kým jeho nápad neuspeje. Tak nech máme čo najviac takýchto úspešných bláznov.

Autor: Eva Vašková

 

Podobné články

  • FabLab je priestor, kde môžete zhmotniť svoje myšlienky a nápady, napríklad prostredníctvom 3D tlačiarne.

  • Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I.etapa

  • Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.