PODNIKATEĽKY, ZOSTAŇTE PREDOVŠETKÝM SAMÉ SEBOU.

 

Vyspovedali sme Lukáša Parízeka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zistili sme, nie len jeho názor na ženské podnikanie, ale aj aký by mal byť podľa neho ideálny partner ženy – podnikateľky.

Svet biznisu láka čoraz viac žien, ako vy osobne vnímate ženy ako podnikateľky? Dá sa vôbec hovoriť o mužskom a ženskom podnikaní?
Nevnímam rozdiely medzi vyslovene mužským a ženským podnikaním. Povolania, ktoré vykonávajú prevažne ženy alebo muži vyplývajú zväčša z fyzických dispozícii. V našej krajine ide predovšetkým o slobodnú voľbu človeka, akým smerom sa v živote vyberie a o jeho hodnotové rebríčky.

Aké sú podľa vás výhody žien v podnikaní?
Ženy sú výnimočné vo viacerých oblastiach. Sú vnímavé, chápavé a majú výborné analytické myslenie, čo im uľahčuje spracovanie informácií v súčasnom informačnom strese. Dokážu manažovať viacero vecí naraz, systematicky si určovať ciele a ich dôsledné napĺňanie.

Čo naopak podľa vás komplikuje podnikateľkám na Slovensku život?
Všetkým podnikateľom komplikuje život nadmerná byrokratická záťaž.

Do akej miery podľa vás rozhoduje výzor pri úspešnosti žien v biznise?
Príjemný výzor a starostlivosť o seba považujem za veľmi dôležitý faktor, najmä keď  podnikanie vyžaduje častú interakciu s klientmi, biznis partnermi a aj zamestnancami. Každá žena tým predovšetkým dáva najavo, ako si váži seba a svoj čas.

Podniká Vaša partnerka/manželka ? Ak áno, aký je život s úspešnou biznismenkou?
Áno podniká a darí sa jej. Teším sa spolu s ňou z každej novej výzvy a úspechu, ktorý dosiahne. Veľmi si vážim, ako dokáže pracovať a starať sa o rodinu.

Akých päť P by mala mať správna podnikateľka?
Príjemná, poctivá, priamočiara, pohotová, pracovitá, promptná, profesionálna, podnikavá…

Aké vlastnosti by mal mať ideálny partner podnikateľky?
Ideálny partner podnikateľky by mal byť vnímavý podporovateľ a obdivovateľ.

Vo svete začína nový trend – muži na materskej dovolenke. Išli by ste namiesto svojej partnerky-podnikateľky na materskú?
Svoju úlohu jednoznačne vidím v zabezpečení rodiny a vo vytvorení zázemia a podmienok pre plnohodnotné užívanie si spoločného potomka.

Čo by ste odkázali víťazkám súťaže Podnikateľka Slovenska?
Zostaňte predovšetkým samé sebou.