Revolúcia vo vzdelávaní v oblasti podnikania

Odomknite svoj podnikateľský potenciál vďaka novovytvorenej platforme Game of Business, ktorú vytvorili projektoví partneri z Bulharska v rámci projektu Game of Business, financovaného prostredníctvom programu Erasmus+. Inovatívna webová aplikácia bola predstavená počas 4. nadnárodného pracovného stretnutia partnerov zo Slovenska, Slovinska, Grécka, Belgicka a Bulharska a v rámci podujatia Multiplier Event v Bruseli.
Hostiteľom bola European School of Brussels IV (Laeken)

 

Prístup „know-see-do“ umožní, že používatelia okrem získaných vedomostí postupne získavajú kľúčové podnikateľské kompetencie v súlade s rámcom EntreComp.

Naším poslaním je podnietiť podnikateľského ducha u jednotlivcov všetkých vekových kategórií a umožniť im prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť. Prostredníctvom vytvorenej platformy majú používatelia prístup k vysokokvalitným digitálnym zdrojom, ktoré uľahčujú vzdelávanie, výskum a praktické uplatnenie podnikateľských zručností a postojov.

V projekte Game of Business veríme, že podnikanie znamená viac než len začať podnikať. Je to zároveň spôsob myslenia a prístup, ktorý možno aplikovať na všetky aspekty života, od osobných projektov až po komunitné iniciatívy. Podporovaním podnikania a podnikavosti ako spôsobu myslenia a konania umožňujeme našim používateľom prevziať kontrolu nad svojimi životmi a s dôverou si plniť svoje sny.

          

Viac informácií získate na:  https://www.gameofbusiness.eu/