Úľ nápadov

Máš nápad, s ktorým si sám nevieš rady, alebo ešte stále hľadáš svoj smer v biznise? Budeš mať možnosť nahliadnuť do praxe, kde ti skúsení podnikatelia ukážu, ako to v podnikateľskom svete chodí, čo ti môže v začiatkoch rozbiehania vlastného biznisu pomôcť, či akým chybám sa vyvarovať.

>>REGISTRUJTE SA<<

Viac informácií sa dočítaš v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžeš stiahnuť TU

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať: ap@npc.sk


Služba Akcelerátor sa poskytuje v rámci Komponentu č.2 Aktivít na podporu podnikania v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II-BA kraj, Prioritná os 4 OPVal, kód ITMS2014+ 313041I861.