V4 Network on Entrepreneurship

Hlavným cieľom projektu V4 Network on Entrepreneurship je sústrediť poznatky, expertov a výskumných pracovníkov so zameraním na tému podnikania a MSP v krajinách Vyšehradského regiónu, a vytvoriť tak cezhraničnú sieť, ktorá zefektívni zdieľanie poznatkov, skúseností či príkladov dobrej praxe v oblasti podnikania v rámci krajín V4.

- Ste akademik, výskumník alebo analytik, ktorého výskumnou oblasťou je podnikanie a malé a stredné podniky?
- Zaoberá sa vaša organizácia podporou MSP vo vašej lokalite?
- Spolupracuje vaša organizácia s miestnymi alebo regionálnymi podnikmi?

V prípade, že je vaša odpoveď na jednu alebo viaceré z týchto otázok ÁNO, možnosť pripojiť sa k databáze je práve pre vás!

Viac o projekte a výhodách zapojenia sa do budujúcej sa databázy nájdete tu

#VisegradFund #V4Network