Zhromaždenia Vyslancov MSP

Národní Vyslanci pre MSP sa každoročne stretávajú na Zhromaždení MSP, ktoré spája podnikateľov a relevantných aktérov podpory podnikania. Okrem toho sa Vyslanci pre MSP majú možnosť stretnúť na konferenciách (Zasadnutia Vyslancov pre MSP) organizovaných zvyčajne trikrát za rok.

 • Zasadnutie Vyslancov pre MSP v Neapoloe

 • október 2014, Neapol
 • zasadnutie národných Vyslancov pre MSP
 • Zasadnutie Vyslancov pre MSP v Madride

  • jún 2014, Madrid
  • zasadnutie národných Vyslancov pre MSP, kde ústrednou témou bola „druhá šanca pre podnikateľov“
 • Zasadnutie Vyslancov pre MSP v Mníchove

  • marec 2014, Mníchov
  • na zasadnutí Vyslancovia pre MSP rokovali o dostupnejších trhoch a financiách a o podpore digitálneho jednotného trhu
 • Zhromaždenie MSP vo Vilniuse

  • november 2013, Vilnius
  • zhromaždenie sa konalo v rámci Európskeho týždňa malých a stredných podnikov 2013 a súčasťou podujatia bolo aj slávnostné udeľovanie Európskych cien za podporu podnikania
  • hlavnou témou zhromaždenia bola podpora budovania Európy založenej na podnikavosti
 • Zasadnutie Vyslancov pre MSP vo Viedni

  • september 2013, Viedeň
  • hlavnou témou zasadnutia bolo riešenie pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti mladých (vo veku od 15-24 rokov)

DISKUSIA