Cirkulárna ekonomika vo Vašom podnikaní

Cirkulárna ekonomika je aktuálnou témou v Európe i na Slovensku. Veľké spoločnosti sa doslova predbiehajú v ohlasovaní záväzkov vyššej udržateľnosti svojich výrobkov. Naopak malým hráčom na trhu môže prechod na cirkulárnu ekonomiku spôsobiť dodatočné finančné a administratívne zaťaženie. Je teda vôbec možné mať ziskový a zároveň cirkulárny biznis?

Cirkulárna ekonomika predstavuje komplexný systém, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu.

V roku 2016 sme na Slovensku zrecyklovali iba 23 % komunálneho odpadu. Je veľkým luxusom, ak sa hodnota „odpadu“ stráca jeho likvidáciou na skládke alebo v spaľovni. Cirkulárna ekonomika však nie je iba o recyklácii – jej súčasťou sú aj zmeny v dizajne, výrobe a spotrebe produktov. Prispieť k uzatvoreniu cyklu materiálov je teda možné už skôr, a to počas životnosti výrobkov, ktorých sú súčasťou. Ideálne je začať už navrhovaním výrobku – správne rozhodnutia v štádiu dizajnu môžu znížiť jeho budúci dopad na životné prostredie až o 80%. Vo fáze výroby vieme znížiť množstvo odpadu alebo ho opätovne využívať. Na konci životnosti výrobku ho možno spätne odoberať za účelom recyklácie alebo opravy.

Chcete vedieť o cirkulárnej ekonomike viac?

V rámci projektu MOVECO pripravuje Slovak Business Agency sériu aktivít, ktorých cieľom je podporiť zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do malých a stredných podnikov na Slovensku. Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete nastaviť ich tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim potrebám. 

Aké výhody prináša cirkulárna ekonomika do Vášho podnikania?

  1. Zníženie vstupných nákladov

Vstupné náklady vieme znížiť využívaním recyklovaných materiálov, repasovaním výrobkov, ktoré doslúžili alebo opätovným používaním vo výrobnom procese. Napríklad Náklady na balenie, spracovanie a distribúciu piva by sa zavedením opätovne použiteľných sklenených fliaš mohli znížiť až o 20%. Alebo firme Brother Industries sa podarilo znížiť potrebu nových materiálov tým, že opätovne odoberá prázdne tonerové kazety od zákazníkov, ktoré skontroluje, prečistí a znovu naplní. Poškodené kazety sa použijú ako surovina pri výrobe nových kaziet.

  1. Nové zdroje zisku

Cirkulárne riešenia môžu vytvárať nové trhy. Napríklad kúpa práčky môže byť pre niektoré domácnosti nákladnou investíciou. Prenájom pracích cyklov namiesto priameho predaja tak môže osloviť širšie spektrum zákazníkov. Zákazník môže ušetriť náklady na jedno pranie a výrobca zvýšiť zisk až o jednu tretinu. Nové príležitosti pre zisk prinášajú aj inovácie v textilnom priemysle. Firmy ako PR Krajné vedia zužitkovať textilný odpad zo sedačiek automobilov, ktorý následne použijú pri výrobe protihlukových stien alebo ako podklad pre vegetačné plochy striech. Váš odpad môže byť pre niekoho cennou surovinou.

  1. Zníženie rizika spojeného s kolísaním cien surovín

Neobnoviteľné prírodné zdroje sa postupne vyčerpávajú, čo sa odzrkadľuje v zvyšovaní alebo kolísaní cien surovín. Vďaka cirkulárnym princípom môžete znížiť množstvo materiálových vstupov do výroby a vyhnúť sa tomuto riziku. Napríklad cena kobaltu, dôležitej zložky lítium-iónových batérií, v posledných dvoch rokoch vzrástla až o 300 %. Pri výrobe batérií do elektromobilu spoločnosť Tesla spotrebuje okolo 7 kg a taký IPhone 3 až 4 gramy tejto vzácnej suroviny. Vysoká volatilita cien sa týka aj iných komodít ako sú kovy alebo prekvapujúco piesok. Spätným odberom výrobkov, vieme znížiť potrebu ťažby nových surovín, zachovať stabilné dodávky materiálu a tým aj jeho cenu.

Jedným zo spôsobov, ako znížiť riziká spojené s kolísaním cien surovín môže byť tiež využitie recyklovaných materiálov, resp. využitie odpadu ako vstupnej suroviny. Ako príklad môže poslúžiť spoločnosť SK-Tex, ktorá využíva recyklované textilné vlákna pri výrobe izolácie pre budovy a dopravné prostriedky.

  1. Pozitívny zelený imidž Vašej spoločnosti

Spotrebitelia, podniky a vlády si čoraz častejšie uvedomujú vplyv výrobkov na ŽP, čomu prispôsobujú aj svoje nákupné rozhodnutia. Vďaka princípom CiE môžete znížiť environmentálnu stopu svojich výrobkov a tým sa odlíšiť od konkurencie. Zelený imidž svojho produktu môžete navonok komunikovať prostredníctvom označenia „Environmentálne vhodný produkt“. Medzi ďalšie podporné nástroje, ktoré vylepšia obraz Vašej spoločnosti, patrí EMAS (schéma pre environmentálne manažérstvo a audit) alebo zelené obstarávanie. 

  1. Stimul pre zavádzanie inovácií

Princípy cirkulárnej ekonomiky otvárajú možnosti pre zvyšovanie efektivity zdrojov v rámci Vašej spoločnosti, prinášajú nový pohľad na Váš obchodný model a tým stimulujú inovácie. Spoločnosť Curaprox sa snaží nájsť spôsoby ako znížiť ekologickú záťaž svojich zubných kefiek. V tejto snahe nadviazala spoluprácu s vedcami, ktorí jej pomáhajú vyvinúť kefky biologicky rozložiteľné v domácom komposte alebo vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

O projekte MOVECO

V spolupráci s medzinárodným konzorciom partnerov projektu sme pripravili balíček vzdelávacích nástrojov cirkulárnej ekonomiky určených hlavne pre podnikateľov. Naši lektori Vám ukážu konkrétne výhody cirkulárnej ekonomiky pre Váš biznis a identifikujú možnosti ako ich dosiahnuť. Zároveň Vám predstavíme možnosti financovania prechodu na cirkulárnu ekonomiku a inšpirujeme Vás úspešnými príkladmi firiem z niekoľkých krajín vrátane Slovenska.

Zavádzanie jej prvkov vo výrobných procesoch sa môže zdať finančne náročné, no častokrát ide iba o lepšiu komunikáciu a vytváranie partnerstiev naprieč reťazcom, ktoré môžu priniesť viditeľné výsledky. Účasť na kooperačných podujatiach s podnikateľmi alebo vedeckými inštitúciami sú príležitosťou ako takúto spoluprácu nadviazať. 

Máte o vzdelávanie alebo nadviazanie spolupráce záujem? Kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedeného dotazníka alebo na: kolencik@sbagency.sk .