Guardian Angels for Female Entrepreneurs

Projekt je zameraný na propagáciu a podporu podnikania žien na Slovensku a v EÚ prostredníctvom vytvorenia siete mentorov/iek pre začínajúce podnikateľky. Mentori pomáhajú ženám cez konzultácie a stretnutia prekonať prvotné problémy pri podnikaní. Slovak Business Agency (SBA) má záujem v téme podpory podnikania žien pokračovať i po skončení projektu (august 2013), a pripravila jeho voľné pokračovanie. Mentora si podnikateľky môžu ešte stále nájsť na tejto stránke, prípadne sa nechať usmerniť cez online poradňu.

Ako? SBA poskytuje platformu na zverejňovanie profilov aktívnych mentorov/mentoriek. Doplnený emailový kontakt v profile je pre začínajúcu podnikateľku signálom, že daná mentorka, či mentor pokračuje v mentorovaní. Prostredníctvom uverejneného emailového kontaktu mentorky, mentora sa na neho priamo nakontaktuje. Spoločne si zvoľte formu mentoringu (osobné stretnutie, emailová, Skype-ová, či telefonická komunikácia), frekvenciu, dĺžku a obsah mentoringových stretnutí.
 
Ak máte záujem sa prihlásiť na pozíciu mentora, vyplňte online formulár s názvom Chcem pôsobiť ako mentor/ka. Noví mentori musia spĺňať vopred stanovené kritéria a prejsť cez evaluačný proces, ktorý zastreší SBA.
 
Projekt Guardian Angels for Female Entrepreneurs vznikol ako reakcia Slovak Busienss Agency a RPIC Prešov na výzvu Európskej komisie s názvom Európska sieť mentorov pre podnikateľky („European Network of Mentors for Women Entrepreneurs“) zameranú na ďalšiu podporu podnikania žien.

Svojou podstatou nadväzuje na projekt Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorý mal za cieľ potenciálne podnikateľky inšpirovať, aj prostredníctvom podnikateľských príbehov, či praktických rád ambasádoriek, aby sa vydali na cestu samostatného podnikania. 

Projekt napĺňa princíp Zákona o malých a stredných podnikoch číslo 1Vytvoriť prostredie, v ktorom je podnikanie docenené. 

www.ambasadorka.sk

Články o projekte