Konferencia Europe4Business

30.september 2014 | 09:00 - 13:00

Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie

Pozvánka s programom | Registrácia (zdarma)

Európska únia už dlhodobo podporuje podnikanie formou špecifických programov, služieb a informácií, ktoré sú dostupné pre podnikateľov v členských krajinách. Jedným z dôvodov, prečo tieto nástroje na Slovensku nie sú ešte plne využívané, je stále aj nedostatočná informovanosť.

Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.

 

Konferencia sa uskutoční dňa 30.9.2014, utorok, 9:00-13:00

Veľká kongresová miestnosť Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

 

Konferencia je určená najmä podnikateľom a vstup je bezplatný.

Registrovať sa môžete on-line najneskôr do 26.9.2014. Tu nájdete aj aktualizovaný program a ďalšie informácie.

Program:

Registrácia otvorená od 8:30. Po každom bloku bude nasledovať diskusia. Predpokladané ukončenie o 13:00

Otvorenie

 • Otvorenie konferencie (Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR)
 • Enterprise Europe Network ako hlavný nástroj EÚ na podporu podnikania (Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network)

Blok 1: Podpora podnikania

 • Európske štrukturálne a investičné fondy pre SR na podporu MSP pre obdobie 2014-2020 (Bude potvrdené - Ministerstvo hospodárstva SR/Slovenská inovačná a energetická agentúra)
 • Zákon o MSP (Small Business Act) a jeho implementácia v SR (Daniel PITOŇÁK, vedúci Oddelenia analýz podnikateľského prostredia, Slovak Business Agency)
 • Podpora EÚ pre podnikateľov, portál Vaša Európa (Rastislav TKÁČ, riaditeľ RPIC Prešov, Enterprise Europe Network)

Blok 2: Výskum a inovácie

 • Podpora výskumu a inovácií v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (S3) (Róbert SZABÓ, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • Program Horizont 2020 a Eurostars pre podnikateľov (Patrik HELMICH, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • Budovanie a služby Národného podnikateľského centra s podporou ŠF EÚ (Ľubomír BILSKÝ, riaditeľ Sekcie podpory vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR)

 Prestávka na kávu

Blok 3: Prístup k financiám

 • JEREMIE a aktivity do budúcnosti na podporu rizikového a dlhového financovanie cez EIB (Štefan ADAMEC, poradca štátneho tajomníka II., Ministerstvo financií SR)
 • Prehľad dlhových a investičných nástrojov EÚ pre podnikateľov (Ivan FILUS, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Národný kontaktný bod pre Prístup k financiám)

Blok 4: Prístup k trhom

 • Prezentácia podpory prístupu k trhom (Bude potvrdené - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
 • Podnikateľské misie a partnerské podujatia (Juraj PAĽA, riaditeľ Útvaru EÚ, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Enterprise Europe Network)
 • Databázy pre obchodnú a technologickú spoluprácu (Juraj BARTAKOVICS, manažér medzinárodných aktivít, Slovak Business Agency, Enterprise Europe Network)

 
Kontakt:

Ing. Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Tel: 02/5441 7515, E-mail: filus@bic.sk