Máte nápad na ekoinováciu? Otestujte si ho bezplatne s pomocou metódy design thinking

Zvažujete možnosti, ako vytvoriť produkt s menším dopadom na životné prostredie? Máte nápad na ekoinováciu, ale neviete ako začať? Vzniká pri vašej podnikateľskej činnosti odpad, pre ktorý by ste radi našli ďalšie využitie?

Prinášame vám workshop zameraný na pochopenie metodológie DESIGN THINKING a hlavne jej aplikáciu do praxe. Ocitnete sa v roli dizajnéra, ktorý bude spoznávať svojho zákazníka, obchodných partnerov, životný cyklus materiálov a poznať neúmyselné dopady svojej činnosti.
Na tomto workshope nebudete oddychovať. Budete diskutovať, prichádzať s novými myšlienkami a návrhmi riešenia, zhovárať sa s vašimi potenciálnymi zákazníkmi či obchodnými partnermi. Na workshope vám pomôžeme zmeniť spôsob myslenia, klásť správne otázky a začať skúmať nové možnosti.
Obsah workshopu:
·         Oboznámenie sa s metodológiou DESIGN THINKING
·         Zadefinovanie problému
·         Generovanie nápadov
·         Návrh riešenia a jeho testovanie

Workshop je určený pre etablované i začínajúce podniky zoberajúce sa výrobou, dizajnérov a kreatívcov či recyklačné spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike.

Účasť je BEZPLATNÁ.
Počet voľných miest je LIMITOVANÝ. V prípade veľkého počtu záujemcov uprednostníme žiadateľov na základe ich motivácie uvedenej v registračnom formulári. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
TRENČÍN (21. máj 2019)  -  registrácia otvorená do 16. mája 2019
BANSKÁ BYSTRICA (22. máj 2019)  -  registrácia otvorená do 17. mája 2019
KOŠICE (29. máj 2019)  -  registrácia otvorená do 23. mája 2019

TERMÍN A MIESTO KONANIA
TRENČÍN
21. máj 2019, 9:00 - 16:00
Facility System Hub
Bratislavská 614, 91105 Trenčín

BANSKÁ BYSTRICA
22. máj 2019, 9:00 – 16:00
Business Innovation Center
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

KOŠICE
29. máj 2019, 9:00 – 16:00
Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Nemcovej 5, 042 00 Košice     

  
PODMIENKY
Účastník musí byť podnikateľ:
• právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
• spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
• je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na rasova@sbagency.sk alebo +421 2 20 363 172.
Vybrané spoločnosti budú kontaktované agentúrou Slovak Business Agency a budú poskytovať vyhlásenie ohľadom pomoci v rámci de-minimis schémy, predtým ako sa zapoja do workshopu.

O PROJEKTE
Projekt MOVECO, financovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu, zvyšuje povedomie o cirkulárnej ekonomike medzi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, verejnými orgánmi, agentúrami pre hospodársky rozvoj a občanmi. Dvanásť projektových a štyria asociovaní partneri z desiatich krajín Dunajského regiónu od decembra 2016 spolupracujú  na tom, aby podporili poznatky o cirkulárnej ekonomike a zlepšili rámcové podmienky pre cirkulárne produkty a biznis modely v Dunajskom regióne.

O CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE
Cieľom cirkulárnej ekonomiky je efektívne využívanie a recyklácia surovín. Cirkulárna ekonomika nezahŕňa iba oblasti recyklácie a zneškodňovania odpadu a škodlivín, primárne kladie dôraz na udržateľné využitie zdrojov v uzavretom cykle. Snahou cirkulárnej ekonomiky je predĺženie životného cyklu výrobkov a komponentov tak, aby sa konečný proces recyklácie uskutočnil čo najneskôr a zároveň čo najefektívnejšie. Inovácie a výskum v tejto oblasti sa zameriavajú na postupnú optimalizáciu procesov s cieľom znížiť spotrebu surovín a odpadu na minimum.

Tešíme sa na Vás.

Kontaktná osoba
Denisa Rášová
+421 2 20 363 172
rasova@sbagency.sk