Podnikanie v Albánsku

Svetová banka predpovedá, že Albánsko dosiahne štandardnú úroveň žitia krajín EÚ o 22 rokov. Vývoz Albánska na trh EÚ sa odhaduje na 40% pod úrovňou potenciálneho, zatiaľ čo dovoz z členských štátov bude podľa predpovede Svetovej banky pod 33%. Albánsko sa môže pochváliť mnohými dohodami o voľnom obchode s EÚ a ďalšími krajinami tvoriacimi viac ako 600miliónov zákazníkov.

  • 4 dôvody prečo investovať v Albánsku:
    • Exportne orientovaný rast
    • Konkurenčný ľudský kapitál
    • Nádejné sektorové príležitosti
    • Komplexné štrukturálne fondy