Podnikanie v Gruzínsku

Nachádzajúc sa na križovatke Európy a Ázie, Gruzínsko sa snaží stavať na jeho potenciáli stať sa hlavným centrom pre koordináciu regionálnych obchodných aktivít, a preto sa stavia do pozície regionálneho obchodného strediska. Krajina ako taká vykonala radu reforiem, ktorých cieľom bolo zlepšenie a posilnenie miestneho podnikateľského prostredia a tie boli posilnené priaznivými medzinárodnými väzbami a dohodami o spolupráci. Svetová banka vo svojej správe Doing Business radí Gruzínsko ako 15. krajinu na svete, čo sa týka jednoduchosti podnikania.