Podnikanie v krajinách V4

Your Europe je internetový portál, ktorý je určený spoločnostiam, ktoré by chceli podnikať v inom členskom štáte EÚ. Môže im poskytnúť odpovede na otázky ako napríklad:

  • Ako sa zakladá spoločnosť v inej krajine?
  • Kde sa platí DPH?
  • Aké sú pravidlá zamestnávania zahraničných pracovníkov?
  • Kde sa dajú získať finančné prostriedky na inovácie?
  • Ako sa dá chrániť duševné vlastníctvo?

Your Europe ponúka jednotný prístup k informáciám zo všetkých štátov EÚ, praktické informácie zo životného cyklu obchodnej spoločnosti v 26 bodoch, viacjazyčnú databázu s informáciami v niekoľkých jazykoch EÚ, jednoduchý prístup k on-line formulárom na vybavenie administratívnych záležitostí priamo z domu ako aj odkazy na miestne organizácie na podporu podnikania ponúkajúce personalizovanú pomoc a poradenstvo.

Jednotné kontaktné miesta predstavujú portály elektronickej verejnej správy, prostredníctvom ktorých sa podnikateľ dostane k praktickým informáciám a vybaví formality on-line jednoduchým výberom krajiny a priamym presmerovaním na JKM v krajine, ktorá ho zaujíma. Cieľom JKM je poskytnúť nové podnikateľské možnosti alebo pomôcť rozšíriť svoje podnikanie do iného členského štátu EÚ.

Projekt Doing Business poskytuje objektívne opatrenia obchodných pravidiel a ich uplatňovanie v rámci 189 ekonomík sveta a vybraných miest na národnej a regionálnej úrovni.