Podnikanie v Moldavsku

 

Moldavsko je krajina príležitostí v srdci Európy. Investovaním v Moldavsku možno ľahko optimalizovať výrobné náklady, vzhľadom k dostupnosti a zručnostiam ľudských zdrojov – a to všetko na dosah za 30 minút z EÚ. Moldavsko disponuje jednou z najúrodnejších pôd na svete, miernym podnebím a spolu s tvrdo pracujúcimi ľuďmi tvorí skvelú príležitosť pre využitie najnovšieho know-how a technológií pre rozvoj vysoko ziskového podnikania v poľnohospodárstve. Všeobecné náklady podnikania v Moldavsku sú veľmi konkurencieschopné vzhľadom k nízkym administratívnym, nájomným a úžitkovým nákladom. Daň z príjmu právnických osôb je nízka (12 %) a stimuly pre IT sektor sú oslobodené od väčšiny daní. S viac než 40 podpísanými dohodami o voľnom obchode a 13 voľnými ekonomickými zónami a priemyselnými parkami, sú zahraničné investície dobre chránené a majú rýchlu návratnosť. Moldavsko je často nazývané „Estónsko 2“ - ak hovoríme o IT a e-governance. Administratívu a certifikáciu potrebná pre prevádzkovanie podniku možno vykonať on-line na diaľku, čím sa zabraňuje byrokracii a dlhým hodinám strávených na úradoch.