Podpora a financovanie inovácií na Slovensku

28.október 2014 | 09:00 - 14:00

Slovak Business Agency v spolupráci s Fondom inovácií a technológií a BIC Bratislava
Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozývajú na seminár

Podpora a financovanie inovácií na Slovensku

Kedy: 28. 10. 2014 (utorok), 9.00 - 14.00h
Kde:  Hotel Teledom*** Timonova 755/27, 040 01 Košice

Online registrácia

Seminár je určený pre podnikateľov, pre start-upy, budúcich a začínajúcich podnikateľov

Program podujatia:

08.30 – 09.00   Registrácia
09.00 – 09.20   Otvorenie seminára a predstavenie služieb siete EEN
09.20 – 10.00   Predstavenie Fondu inovácií a technológií
(SBA)

  • Aké projekty hľadáme, možnosti podpory a najčastejšie chyby pri vzniku start- upov – Ing. Michal Borza, PhD.

10.00 – 10.15    Prestávka (coffee break)
10.15 – 11.00    Horizont 2020

  • Aktuálne výzvy, možnosti zapojenia sa do projektov, príklady úspešných žiadateľov - Ing. Rastislav Baďura

11.00 – 12.00    Čo je to inovácia?

  • Aké inovácie sú potrebné pre Slovensko? – PhDr. Andrea Hagovská

12.00 – 13.00    Priestor na akékoľvek otázky (coffee break)
13.15                 Ukončenie seminára
 

Podmienky účasti:

Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line najneskôr do 26. októbra 2014.
 

Kontakt:

Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Ľubomír Čurilla, curilla@sbagency.sk ,02/50244515
www.enterprise-europe-network.sk

Lektori:

Ing. Michal Borza, PhD.  – Projektový manažér v spoločnosti Fond inovácií a technológií (FIT)
Ing. Rastislav Baďura - Národný delegát programu Horizont 2020
PhDr. Andrea Hagovská – Nezávislá expertka