Poďte s nami na Medzinárodné odborné podujatia! - výzva Stážového a Rastového programu je OTVORENÁ

 

Postup prihlásenia závisí od dĺžky vášho podnikania. Prosím postupujte podľa nasledovných inštrukcií.

Podnikatelia MAX 3 ROKY od založenia:

 

Podnikatelia 3 A VIAC ROKOV od založenia:

 

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára. Po odoslaní formulára žiadosti prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na sp@npc.sk.

Povinné prílohy k Žiadosti:

Profil MSP do 3 rokov

Životopis zástupcov žiadateľa, ktorí sa zúčastnia podujatia, so Súhlasom na spracovanie osobných údajov

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov do 3 rokov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Stážového programu. Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

 

 

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára. Po odoslaní formulára žiadosti prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na RPint@npc.sk.

Povinné prílohy k Žiadosti:

Profil MSP 3 a viac rokov

Životopis zástupcov žiadateľa, ktorí sa zúčastnia podujatia, so Súhlasom na spracovanie osobných údajov

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov od 3 rokov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Rastového programu. Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.