Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia! Výzva Stážového a Rastového programu je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu a Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – účasť na medzinárodných odborných podujatiach!

Prihlasovanie je otvorené pre podujatia konajúce sa v období október – december 2018.

Postup prihlásenia závisí od dĺžky vášho podnikania. Prosím postupujte podľa nasledovných inštrukcií.

 

Podnikatelia DO 3 ROKOV od založenia:

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Po odoslaní formulára žiadosti prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na sp@npc.sk.  

Povinné prílohy k Žiadosti: 

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov do 3 rokov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Stážového programu.  Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU

 

Podnikatelia  3 A VIAC ROKOV od založenia:

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Po odoslaní formulára žiadosti prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na RPint@npc.sk.

Povinné prílohy k Žiadosti: 

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov od 3 rokov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Rastového programu.  Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.