Pozvánka na seminár Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie

21.október 2014 | 09:00 - 13:00

Slovak Business Agency
Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár

Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie
 

Termín: 21.10.2014, 9:00-13:00 hod., Martin

Účasť na podujatí je bezplatná!

Na seminári získate odpovede na otázky:

  • Čo zahŕňa pojem duševné vlastníctvo?
  • Aké sú možnosti ochrany práv duševného vlastníctva?
  • Aké spôsoby zhodnotenia duševných práv rozlišujeme na vnútornom trhu EÚ?
  • Osvojíte si rady, tipy a inšpirácie cez príbehy z praxe.

Komu je seminár určený:
Seminár je určený predovšetkým malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja, ale vítaní sú aj iní podnikatelia, ktorí majú záujem o rozšírenie si svojich vedomostí v oblasti duševného vlastníctva v rámci trhu EÚ.  

Program podujatia:
08.45 – 09.00    Registrácia účastníkov, predstavenie siete EEN (Slovak Business Agency)
09.00 – 11.00    Význam duševného vlastníctva pre MSP (Ing. Zuzana Girmanová,   Perpetuum Plus, s.r.o.)

  • Typy priemyselných práv a spôsob ich ochrany.
  • Možnosti ich ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni.
  • Riešenie problémov v oblasti duševného vlastníctva MSP – príklady z praxe.
  • Ohodnocovanie duševného vlastníctva.

11.00 –11.15    Prestávka
11.15 - 13.15    Čo rozumieť pod pojmom priemyselné vlastníctvo? (Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva)

  • Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia.

Podmienky účasti:
V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line do 17. októbra 2014!

Registrovať sa môžete TU

Miesto konania:
Hotel Turiec****, A. Sokolíka 2, Martin, http://www.hotelturiec.sk/

O Enterprise Europe Network:
Iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách. Naše skúsenosti a služby sú bezplatne dostupné pre všetky spoločnosti na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Kontakt:
Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Júlia Mičúneková; tel.: +421 2 502 44 513; e-mail: micunekova@sbagency.sk, www.sbagency.sk, www.enterprise-europe-network.sk

Pozvánku nájdete TU