Projekt ROB-SME spúšťa dotazníkový prieskum určený pre malé a stredné podniky

Zapojte sa do dotazníkového prieskumu určeného pre MSP a pomôžte nám efektívne nastaviť podporné nástroje pre rozvoj potenciálu, ktorý prináša robotika a umelá inteligencia. Dotazníky sú dostupné online na webstránke projektu ROB-SME, ktorá bude zároveň slúžiť ako úložisko projektových výstupov – analýza zavádzania robotiky a umelej inteligencie v MSP a sprievodca príkladmi dobrej praxe z tejto oblasti – a platforma, kde sa môžete dozvedieť viac nielen o projekte, ale tiež získať užitočné informácie v téme robotiky a umelej inteligencie vo vzťahu k MSP. Dotazníky sú dostupné pre Vašu kompletizáciu do 18. februára 2020. Ďakujeme. Zároveň Vám s radosťou predstavujeme novú web stránku projektu, ktorá poskytne všetky potrebné informácie.

Súvisiace články:

ROB-SME projekt