Spoločná analýza projektu BRESE

Dlho sme sa nevideli! :)

 


 

Pandémia COVID zásadne ovplyvnila všetky aspekty nášho života, a teda aj náš projekt BRESE kríza výrazne spomalila. Keďže sme sa nemohli osobne stretávať s našimi partnermi a stakeholdrami, značne nám to sťažilo proces medziregionálneho vzdelávania a rovnako tak spomalilo plánovanie projektových aktivít.

Napriek tomu sme len tak nesedeli, ale snažili sme sa z nášho medziregionálneho vzdelávacieho procesu vyťažiť/získať maximálny efekt. Zorganizovali sme niekoľko online stretnutí a venovali sa našej spoločnej analýze.

S potešením môžeme oznámiť, že „Spoločná analýza“, dokument, ktorý pre nás pripravila spoločnosť Ecorys NL, je pripravená a zverejnená na našom webe! Analýza predstavuje konsolidáciu piatich regionálnych analýz našich partnerov a poskytuje porovnávací prehľad o stave sociálneho podnikania v partnerských regiónoch projektu BRESE.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, prečítajte si spoločnú analýzu a závery z komplexného porovnania na webe projektu: