Startup Sharks

Startup Sharks je iniciatíva SBA zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu.

Startup Sharks je určená:

  • pre širokú verejnosť
  • pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do piatich rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu MSP

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu.

STARTUP POOL STARTUP SEA
Poďte s nami na medzinárodné
startup podujatie
Získajte svojho experta, ktorý vám
poskytne odborné poradenstvo

     

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 1 účasti na domácich a zahraničných podujatiach - Program na podporu startupov (fyzické osoby - nepodnikatelia)

 

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 2 - konzultácia a odborné poradenstvo (mentoring) - Program na podporu startupov (fyzické osoby - nepodnikatelia)

 

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 1 účasti na domácich a zahraničných podujatiach - Schéma na podporu startupov (podnikatelia)

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 2 - konzultácia a odborné poradenstvo (mentoring) - Schéma na podporu startupov (podnikatelia)

 

Výzva na prihlásenie expertov (mentorov/hodnotiteľov) do startup databázy SBA

STARTUP OCEAN

Získajte mesiac vo svetovom startup centre

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 3 účasti na zahraničnom stážovom pobyte - Schéma na podporu startupov (podnikatelia)