Startup Sharks

Startup Sharks je iniciatíva SBA zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy, s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu.

Startup Sharks je určená:

  • pre širokú verejnosť
  • pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu MSP

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) a Programu na podporu startupov vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR a financovaných zo štátneho rozpočtu.

STARTUP POOL STARTUP SEA
Poďte s nami na medzinárodné
startup podujatie
Získajte svojho experta, ktorý vám
poskytne odborné poradenstvo