Startupy, poďte s SBA na Pioneers Festival do Viedne

Startupisti sa môžu zúčastniť Pioneers Festivalu vo Viedni, celosvetovo uznávaného veľtrhu, ktorý je centrom startupovej komunity. Pioneers Festival privíta investorov a startupistov z celého sveta a aj vy môžete byť pri tom vďaka SBA!

O Pioneers Festival

Pioneers Festival je najväčšia konferencia inovácií a technológií v strednej Európe, združujúca viac ako 1600 startupov a 400 investorov z celého sveta. Tento rok sa v susednej Viedni uskutoční už 4. ročník tohto obľúbeného festivalu. Slovak Business Agency je oficiálnym partnerom festivalu a slovenských startupom ponúka možnosť zúčastniť sa na tomto výnimočnom podujatí. Poďte sa s nami učiť od tých najlepších svetových podnikateľov, nechať sa inšpirovať a zistiť aké nové technologické trendy môžete očakávať v najbližších rokoch.

SBA uhrádza účastníkom náklady na:

 • stánok pre startup na 1 deň podujatia
 • doprava Bratislava - Viedeň a spať

Viac informácií o festivale

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky - v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy)
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete zaslaním doleuvedených dokumentov na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk Do predmetu správy prosím uveďte Pioneers 2015
1.    Oficiálna prihláška a vyhlásenia (prihlášky nájdete nižšie)
2.    Životopis žiadateľa/žiadateľov
3.    Prezentácia vášho startupu/projektu

Prihláška FO                  Prihláška MSP a FO podnikateľ              Prihláška VZOR

Termín zaslania prihlášok: utorok 28.4.2015 do 24.00

!Prihlásenie na Pioneers Festival 2015 sa nezarátava do max. 2 podujatí za rok pre výzvu na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks!

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

Výzva bola uzatvorená 28.4.2015 do 24.00 a komisia SBA schválila nasledovné startupy, ktorým umožnila účasť a prezentáciu svojho startupu na podujatí Pioneers Festival (Viedeň).

 1. Orderlord – Dušan Koutný, Ivan Kollárik
 2. Firminside – Peter Výberči, Viktor Štefanák
 3. Appendino – Eduard Segin, Peter Fridrich, Jan Radolec,
 4. Lingout – Michal Lenik
 5. GoDiscover – Lukáš Imrich
 6. Evnt.ee – Ivan Minarik
 7. R-DAS Global -  Gábor Gyepes, Matej Uram, Libor Majer
 8. Mapilary – Marian Hello, Richard Mrava
 9. Wakesapp – Jan Skakala, Martin Skakala
 10. Minty – Andrej Kiszling, Petra Kemkova