Startupy, prihláste sa na mesačný pobyt v Cambridge Innovation Center! Výzva je otvorená!

Výzva na prihlasovanie je otvorená od 16.11.2018 do 02.12.2018. Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti a povinných príloh na e-mail: staze@sbagency.sk alebo na adresu Slovak Business Agency, Oddelenie Inkubácie a stáží, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Dokumentácia potrebná k prihláseniu bude doplnená v deň otvorenia prihlasovania 16.11.2018:

Plné znenie výzvy si môžete pozrieť TU.

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR a financovaná zo štátneho rozpočtu.