VÝZVA: Krátkodobé individuálne poradenstvo – bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov z BA kraja

 

Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním elektronického formulára Žiadosti.

Ak ste sa od septembra 2017 zaregistrovali v Národnom podnikateľskom centre a bol Vám pridelený identifikačný kód klienta, uveďte ho prosím vo formulári.

 

Po odoslaní elektronického formulára Vám bude vyplnená Žiadosť doručená na e-mail. Žiadosť vytlačte a podpísanú štatutárom/mi doručte do SBA:

a) osobne do Front Office NPC v Bratislave Twin City, blok A, prízemie, Karadžičova 2, alebo

b) doručovacou službou na korešpondenčnú adresu SBA Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, alebo

c) osobne na úvodnú konzultáciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch NPC.

 

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v Plnom znení výzvy.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v Implementačnom manuáli.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.