VÝZVA na zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ

Získajte až 80 hodín bezplatného odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ. Máte vypracovaný projektový zámer, ale nie ste si istý, či má potenciál uspieť? Obráťte sa na nás a získajte odborné rady, ktoré vám zvýšia šancu preraziť.

Chceli by ste získať finančnú podporu v rámci komunitárnych programov EÚ? Máte vypracovaný projektový zámer, ale nie ste si istý, či má potenciál uspieť? Obráťte sa na nás a získajte odborné projektové poradenstvo, ktoré vám zvýši šancu preraziť.

ČO JE POTREBNÉ PRE ZÍSKANIE POMOCI?

» » Na výzvu sa môžete prihlásiť TU « «

Po odoslaní formulára žiadosti prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na RPint@npc.sk

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI:

Projektový zámer

Prehľad prijatej pomoci de minimis

Štatutárom podpísaný originál Žiadosti a prílohy vytlačte a doručte osobne do Front Office NPC v Bratislave Twin City, blok A2 prízemie, Karadžičova 2, alebo doručovacou službou na korešpondenčnú adresu SBA Karadžičova 2, 811 09 Bratislava.

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v Plnom znení výzvy TU.

Viac informácií o Odbornom projektovom poradenstve pre zapájanie malých a stredných podnikateľov (MSP) do komunitárnych programov EÚ nájdete v Implementačnom manuáli.


Odborné projektové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program. Tento národný projekt (ITMS2014+ 313041I861) sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.