VÝZVA: Využite jedinečnú príležitosť získať kancelárske priestory a poradenstvo v Inkubátore NPC

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Po odoslaní formulára prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na ip@npc.sk.

Povinné prílohy k Žiadosti:

1.      Podnikateľský plán

2.      Podnikateľská stratégia

3.      Pitch video/prezentácia

4.      Životopis štatutárneho orgánu žiadateľa, prípadne kľúčových zamestnancov, ktorí sa zúčastnia podujatia

Viac informácií o Inkubačnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Stiahnite si Plné znenie výzvy a zistite všetky dôležité informácie.

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: +421 2 203 63 121

Služba Inkubátor NPC – fyzické členstvo je pre podnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci podaktivity 1.4 Inkubačný program. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861