Zábavný workshop k projektu Biz4Fun – Let's have fun with the business start-ups!

Príležitosť vyskúšať si hravou formou svoje podnikateľské schopnosti a zahrať si hru v 3D virtuálnom prostredí mali účastníci workshopu k projektu Biz4Fun.

Rok 2020 bol z pohľadu vzdelávania jedinečný. Na jednej strane mnohí z nás, učitelia, žiaci, rodičia alebo laická verejnosť, objavili možnosti online vzdelávania, ktoré môžu spraviť vzdelávací proces zaujímavejším a bližším dnešnej "Google generácii".

Na strane druhej, spoznali sme limity dištančného vzdelávania, nielen v nedostatku dostupných vzdelávacích materiálov a metodík, ale najmä v chýbajúcom sociálnom kontakte.

Či si dokážeme vybrať to pozitívne, ukáže až čas. Partneri projektu Biz4Fun však aj vďaka skúsenostiam získaným v "roku Korony" mohli vytvoriť jedinečné virtuálne vzdelávacie prostredie využívajúce 3D virtuálny svet a ponúknuť alternatívu všetkým tým Zoomom, Teamsom a GoTo mítingom, ktorými školstvo naprieč Európou v roku 2020 žilo.

V dňoch 26.5. a 1.6. 2021 Slovak Business Agency v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zorganizovali informačný workshop projektu Biz4Fun - Poďme sa zabávať so start-upom.

Cieľom workshopu bolo predstaviť výsledky riešenia projektu Biz4Fun – Let's have fun with the business start-ups! Partneri Biz4Fun vytvorili 3D virtuálne vzdelávacie prostredie a hru, v ktorej účastníci podujatia prešli viacerými okruhmi tém z podnikateľského prostredia a následne si získané vedomosti otestovali v kvízoch, či v simulovaných situáciách, napríklad v banke. Hra je dostupná vo viacerých jazykových verziách.

Hra bude čoskoro dostupná na webovej stránke projektu www.biz4fun.eu.