Zaži vďaka Národnému projektu NPC v regiónoch nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v zahraničí a získajte novú skúsenosť a kontakty, ktoré pomôžu v rozvoji Vášho podnikania. 

Úplne znenie výzvy si môžete prečítať TU.

Prihlásiť sa môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára – Žiadosť

Po odoslaní formulára žiadosti, prosím vyplňte, nasledovné povinné prílohy a odošlite ich na príslušnú e-mailovú adresu podľa kraja, v ktorom ma žiadateľ sídlo:

Banskobystrický krajsp.bb@npc.sk 
Košický krajsp.ke@npc.sk 
Prešovský krajsp.po@npc.sk 
Nitriansky krajsp.nr@npc.sk 
Trenčiansky krajsp.tn@npc.sk 
Trnavský krajsp.tt@npc.sk 
Žilinský krajsp.za@npc.sk

Povinné prílohy k žiadosti:

·     Profil MSP do 3 rokov

·     Životopis štatutárneho orgánu žiadateľa, prípadne kľúčových zamestnancov, ktorí sa zúčastnia podujatia

·     Súhlas k životopisu

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci Stážového programu.  Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli.

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, pomoci sa môžete prostredníctvom vyššie uvedených mailových adries obrátiť na príslušnú regionálnu pobočku alebo sa inšpirovať na našich vzorových žiadateľoch:

Vzorový príbeh

Vzorová žiadosť

Vzorový Profil MSP do 3 rokov

Veľa šťastia :-)