COWORKING Akceleračného programu – bezplatný štart do vášho budúceho biznisu

Nosíte v hlave podnikateľský plán, ale chýbajú vám možnosti, ako ho uviesť do reálneho života? Chýba vám kancelária, optimálne podmienky na prácu na svojom nápade, financie ale aj spoločnosť ľudí s podobným nastavením? Pozývame vás do Coworkingu Akceleračného programu! Staňte sa na 4 mesiace úplne bezplatne členom výnimočnej komunity, získajte nové kontakty a pracujte na svojich nápadoch.

Návšteva Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave, v ktorého priestoroch sa služba Coworking Akceleračného programu poskytuje, je pre budúcich podnikateľov skvelou, a navyše bezplatnou príležitosťou, ako priviesť svoj podnikateľský nápad a budúci biznis reálne k životu. O službu sa môžete uchádzať jednoducho. Stačí sa prihlásiť na výzvu uverejňovanú na stránkach www.npc.sk alebo www.sbagency.sk. Služba je bezodplatná, takže nepotrebujete žiadne financie.  

„Výzva je otvorená priebežne počas roka, takže prihlásiť sa dá kedykoľvek počas jej trvania, alebo do naplnenia kapacity. Budúci podnikatelia potom získajú až 4-mesačné členstvo v priestoroch NPC v Bratislave. Chceme ich motivovať k tomu, aby Coworking AP využili na rozvíjanie svojich podnikateľských ideí a nadväzovanie nových podnikateľských kontaktov.“ povedala Martina Pirošková, vedúca manažérka Akceleračného programu, zameraného výlučne na fyzické osoby – nepodnikateľov.

 

Na výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti prostredníctvom tohto ► elektronického formulára

Kto môže službu využívať? 

Službu Coworking Akceleračného programu zabezpečovanú prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj môže využívať akákoľvek fyzická osoba – nepodnikateľ – s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Uchádzať sa o ňu však môžu aj cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Rovnako výnimku majú aj študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí doložia platné potvrdenie o dennom štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých či stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Coworkingové priestory nájdete v Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum na Karadžičovej 2, v budove Twin City Blok A. Prístup do zdieľaných kancelárskych priestorov je nonstop, 24 hodín, 7 dní v týždni. K dispozícii budete mať vlastný pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, prístup k multifunkčnému zariadeniu, pripojenie na wifi.

V priestoroch Coworkingu organizuje Národné podnikateľské centrum množstvo rôznych podujatí, seminárov či besied na aktuálne podnikateľské témy, ktoré vám ponúknu potrebné informácie a môžu pomôcť naštartovať váš vlastný biznis. Budete jednoducho v centre diania, v komunite ľudí, ktorá vám dá veľmi cennú spätnú väzbu na vaše nápady. „Chodí k nám veľa študentov, mladých ľudí, samostatne i v skupinách, ktorí v tvorivých podmienkach pracujú na svojich podnikateľských nápadoch. Výnimkou nie sú ani pracujúci ľudia, ktorí chcú časom rozbehnúť svoj vlastný biznis. Rovnako u nás nájdu výborné zázemie mamičky na materskej, alebo krátko po nej, ktoré by sa radi pustili do vlastného podnikania,“ dodala Martina Pirošková.

 

Bližšie informácie o Coworkingu AP i ďalších poskytovaných službách Akceleračného programu dostanete na telefónnom čísle +421 2 203 63 224, alebo prostredníctvom e-mailu: ap@npc.sk.

 

Službu Coworking AP môže fyzická osoba - nepodnikateľ absolvovať len počas jedného 4-mesačného obdobia. Ale to v žiadnom prípade nie je koniec možnej spolupráce s Národným podnikateľským centrom v Bratislave. V prípade, že svoje podnikanie naozaj rozbehne, môže sa aj naďalej uchádzať o ďalšie komplexné služby, ktoré poskytujeme.

 

Čo ďalej ak začnete podnikať

Rastový program poskytuje nefinančné služby so zameraním na malých a stredných podnikateľov, poskytuje im individuálne konzultácie a skupinové poradenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov a prednášok.

V Stážovom programe majú podnikatelia možnosť navštíviť konferenciu či workshop v rámci Európskej únie.

Inkubačný program podporuje na začiatku podnikania životaschopné podnikateľské projekty.

Firmy a FO - nepodnikatelia môžu využiť aj potenciál tvorivej dielne Creative Point. Skupinové aktivity vo forme workshopov a odborných seminárov sa od roku 2018 poskytujú aj pre mikro, malých a stredných podnikateľov z BSK.

 

 

Pozrite si kalendár pripravovaných podujatí:

 

Zaujali vás naše služby?

 


Podporu podnikania v Bratislavskom kraji zabezpečuje Národný projekt NPC II – BA kraj, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.