Dotáciu na podporu projektov na budovanie podnikateľského vzdelávania získalo 12 projektov

Slovak Business Agency spustila v septembri tohto roku pilotnú Výzvu na podporu projektov na budovanie podnikateľských zručností (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 písm. a) Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania - Podnikateľské vzdelávacie kurzy).
 
Cieľom tejto Výzvy bolo podporiť projekty rozvíjajúce podnikavosť a mäkké zručnosti, ako napríklad kritické myslenie, kreativita, komplexné riešenie problémov, komunikácia a podobne.
 
Komisia počas dvoch dní vyberala spomedzi 45 žiadostí, ktoré dokopy žiadali o finančné prostriedky vo výške 372 756 eur. Na Výzvu bolo na rok 2021 alokovaných 100 000 eur.
 
Vybraných bolo 12 projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou 99 972 eur. Cieľovou skupinou projektov sú žiaci naprieč všetkými stupňami vzdelávania od materskej až po vysokú školu, ale aj učitelia a pedagogickí zamestnanci.
 
Zoznam podporených projektov nájdete 

TU