Podnikanie v zahraničí

11 článkov
 • Podnikatelia z Bratislavského kraja, udržte svoj biznis pri živote aj v krízovom období. Konzultácie s expertami vám aj počas pandémie pomôžu vysporiadať sa s aktuálnymi zmenami, alebo prinesú iný uhol pohľadu na vaše podnikanie.

 • Skvelá príležitosť pre európske subjekty zúčastniť sa riadenia implementácie RIS3

   

 • Cieľom projektu je prostredníctvom inovácií, vedy a technologického rozvoja vytvárať predpoklady pre trvalo udržateľný rast konkurencieschopnosti EU.

 • Slovak Business Agency ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na 6. ročník kooperačného podujatia „POLAGRA FOOD Fair 2016”

 • Jediné miesto na internete, ktoré prináša komplexné informácie ohľadom štátnej podpory exportu na Slovensku.

 • Rozšírte svoje podnikanie do Vietnamu vďaka projektu EU-Vietnam Business Network.

 • Rakúsko je jedna z najrozvinutejších krajín Európskej únie. Ak sa naučíte aké sú miestne pravidlá a ako jednať s úradmi, podnikanie v tejto krajine vám môže priniesť zaujímavé skúsenosti.

 • Šedý dovoz napríklad z Ázie alebo USA bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je neoprávnený a môže mať pre predávajúceho vážne právne dôsledky.

 • Iné povinnosti pri dodávke služieb zahraničnému odberateľovi má neplatiteľ dane z pridanej hodnoty a iné platiteľ.

 • Vďaka efektívne fungujúcemu jednotnému trhu môžu európske podniky predávať a kupovať tovar v celej Európskej únii.