Hľadám financie

10 článkov
  • Podnikatelia z Bratislavského kraja, udržte svoj biznis pri živote aj v krízovom období. Konzultácie s expertami vám aj počas pandémie pomôžu vysporiadať sa s aktuálnymi zmenami, alebo prinesú iný uhol pohľadu na vaše podnikanie.

  • Máte dobrý podnikateľský plán pre váš startup, ale nemáte preň dostatok začiatočného kapitálu? Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodnej spoločnosti vám bude vedieť uľahčiť váš začiatok a vyriešiť tento problém.

  • Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk . 

  • Majetkový vstup do inovatívnych spoločností.

  • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

  • Mikropôžičkový program poskytuje malým a stredným podnikateľom pôžičky za výhodnejších podmienok, ako komerčné banky.

  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje podnikateľom pri splnení určitých podmienok nenávratný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

  • Pred riadnym zamestnaním pracovníkov môžete požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

  • V rámci projektu podpory živnostníkov a malých a stredných podnikateľov poskytuje podnikateľský úver, a to či už investičný úver, prevádzkový úver alebo kontokorentný úver, väčšina komerčných bánk na území SR. Pri každej úverovej žiadosti komerčné banky posudzujú zabezpečenie úveru individuálne. Základným predpokladom poskytnutia úveru od komerčnej banky však je primeraná tvorba cash-flow, bonita a schopnosť splatiť úver.

  • Ideamart.sk je on-line trhovisko, ktorého cieľom je sprostredkovať kontakt medzi individuálnymi investori a perspektívnymi podnikateľskými projektmi, ktoré potrebujú kapitál.