Financovanie kreatívnych inovácií. Prečo majú inovácie zmysel aj v čase krízy a ako ich podporiť?

Kreativita sa stáva hnacím motorom inovácií a zasahuje aj do priemyselných oblastí. Dizajnéri, architekti, marketéri, vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho priemyslu prinášajú iný pohľad na výzvy výrobného sektora a vytvárajú most medzi umením, podnikaním a technológiami. Zúčastnite sa webinára a vypočujte si, prečo majú inovácie zmysel aj v čase krízy a ako ich možno podporiť pomocou rôznych finančných nástrojov.

Zaujíma Vás téma kreatívnych inovácií?

Webinár je sprievodným podujatím k prebiehajúcej výzve pre výrobné spoločnosti  „Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov“, ktorá je otvorená do 15. júla 2020. Viac o výzve TU.

Pozývame Vás aj ďalší webinár na tému „Kreativita ako hnací motor inovácií. Príklady úspešných spoluprác“, ktorý sa uskutoční 1. júla 2020 od 11:00-12:00 cez aplikáciu Zoom.

PROGRAM PODUJATIA

8.7. 2020, 10:00 – 11:00

 

Mikropôžičky SBA ako nástroj podpory MSP, Renáta Pokorská, SBA Mikropôžičkový program

Kreatívne vouchere, Simona Tibenská, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Superodpočet, Marek Kopanický, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

  • Ďalšie kroky projektu COCO4CCI

Jana Bieliková, Slovak Business Agency

KEDY A KDE

Webinár sa uskutoční 8.júla. 2020 od 10:00 – 11:00 cez aplikáciu Zoom.

PRIHLASOVANIE

Na webinár sa prihlásite vyplnením tohto krátkeho registračného formulára.

Podujatie bude prebiehať online cez aplikáciu Zoom a bude nahrávané.

Účasť na webinári je bezplatná.

KONTAKT

Sledujte udalosť na Facebooku COCO4CCI Slovakia alebo nám napíš.

                

Jana Bieliková                                                  Denisa Rášová

Projektová manažérka                                      Členka projektového tímu

bielikova@sbagency.sk                                     rasova@sbagency.sk                                                      

+421 2 20 363 373                                             +421 2 20 363 172

 

 

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Stredná Európa s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Súvisiace články:

Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov

Webinár č.1: Kreativita ako hnací motor inovácií. Príklady úspešných spolupráce

A(tra)ktívny slovenský dizajn v podaní Slovenského centra dizajnu

Aj veda môže byť kreatívna: Rozhovor s pánom Špitalským z Ústavu polymérov SAV

Spolupráca kreatívneho a výrobného priemyslu – príležitosť alebo ďalšia bublina?

Prepojenie kreatívneho a technologického priemyslu v praxi – slovenský unikát SHARVAN bike

Inovácie inak – kreatívny priemysel nie je len o dizajne