Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov

Súčasná situácia núti spoločnosti k inováciám a úsporám. Otvorený a kreatívny prístup môže byť spôsob ako dosiahnuť oboje.

Zapojte sa do projektu a my vás prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí vám pomôžu nájsť riešenia „šité na mieru“.

 

KOHO HĽADÁME?

Do výzvy sa môžu zapojiť výrobné spoločnosti z celého Slovenska bez ohľadu na veľkosť podniku a sektor, ktoré:

 • využívajú inovatívne technológie a/alebo digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.)
 • majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom
 • majú možnosť vyhradiť zamestnanca, ktorý bude kontaktnou osobou pri riešení výzvy (napr. zúčastní sa stretnutí, odprezentuje vašu výzvu, poskytne konzultácie, know-how, prístup k technológiám a pod.)

 

ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ?

 • bezplatnú úvodnú konzultáciu zameranú na zistenie vašich potrieb
 • prepojenie s kreatívnym sektorom podľa špecifických výziev, ktorým vo svojom podnikaní čelíte
 • bezplatnú individuálnu podporu v čase spolupráce so zástupcami kreatívneho sektora
 • riešenia „šité na mieru“ vďaka spolupráci so zástupcami kreatívneho sektora
 • podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
 • možnosť využiť bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency poskytované prostredníctvom Národného podnikateľského centra súvisiace s výzvou (platí pre zapojené malé a stredné podniky)
 • možnosť prezentovať Vašu spoločnosť
 • prestížnu účasť na projekte s cezhraničným presahom

 

* Dizajnéri, architekti, marketéri, softvéroví vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho priemyslu prinášajú iný pohľad na výzvy výrobného sektora a vytvárajú most medzi umením, podnikaním a technológiami.

**Advanced manufacturing (AVM) – pokroková alebo moderná výroba spočíva vo využívaní inovatívnych technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti vo výrobných odvetviach

 

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ?

Jednoducho, a to vyplnením tohto registračného formulára do 15. júla 2020.

 

KDE SA DOZVIEM VIAC INFORMÁCIÍ?

Prihlasovanie je otvorené do 15. júla 2020.

Pripravujeme aj dva krátke informačné online semináre, kde poskytneme viac informácií o projekte, samotnej výzve a ďalších krokoch. Odprezentujú sa aj úspešné príklady spoluprác vrátane podporných a finančných nástrojov.

Sledujte nás na Facebooku a našom webe, kde zverejníme podrobnosti k webinárom.

 

TVOJA LOKÁLNA PODPORA

 

 

SBA:                                                                            

Jana Bieliková             

Projektová manažérka 

bielikova@sbagency.sk

 

Denisa Rášová 

členka projektového tímu

rasova@sbagency.sk   

 

CIKE:

Michal Hladký  

riaditeľ CIKE 

michal.hladky@cike.sk

 

Žofia Teplická

projektová manažérka

zofia.teplicka@cike.sk

 

Inovácie inak!

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Stredná Európa s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

*Advanced manufacturing (AVM) – pokroková alebo moderná výroba spočíva vo využívaní inovatívnych technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti vo výrobných odvetviach

 

 

Súvisiace články:

http://www.sbagency.sk/kreativita-ako-hnaci-motor-inovacii-priklady-uspesnych-spoluprac

http://www.sbagency.sk/financovanie-kreativnych-inovacii-preco-maju-inovacie-zmysel-aj-v-case-krizy-a-ako-ich-podporit

http://www.sbagency.sk/spolupraca-kreativneho-a-vyrobneho-priemyslu-prilezitost-alebo-dalsia-bublina#.XjMYUmhKiUl

http://www.sbagency.sk/atraktivny-slovensky-dizajn-v-podani-slovenskeho-centra-dizajnu#.XuCJQ0UzZPa

http://www.sbagency.sk/aj-veda-moze-byt-kreativna-rozhovor-s-panom-spitalskym-z-ustavu-polymerov-sav#.XnuOe4hKiUn