Konferencia WV4 v Budapešti

28. augusta 2020 v Budapešti sa v rámci projektu uskutoční  medzinárodná konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit” („Ženy, rodina, kariéra – Občianske fórum v duchu hodnôt V4“). Konferencia sa koná pod záštitou Katalin Novák, maďarskej ministerky zodpovednej za politiku rodiny a mládeže. V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku otvorí konferenciu Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Konferencia bude prebiehať v Rubin Wellness & Conference Hotel v čase od 13:30 do 19:00.

Súčasťou konferencie bude fórum iniciatívy občianskej spoločnosti krajín V4 zamerané na  podporu zamestnanosti žien. Dôraz sa bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť. Naším hlavným cieľom je sformulovať spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 13. augusta do 15. septembra 2020. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

 

Viac informácií

Buďte informovaní a sledujte aktivity projektu:

Facebook

Project website

www.visegradfund.org

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 172

Email: gavalcova@sbagency.sk

Oddelenie medzinárodných kontaktov: mp@sbagency.sk